Reacties van coachees

opgemaakt uit de schriftelijke evaluaties

belangrijkste resultaten :

 • ‘Nieuwe energie en Aangescherpt zelfbeeld’

 • ‘Bewuster van eigen kracht en valkuilen’

 • 'Vertrouwen in mijzelf, vooral met meer inzichten in hoe gedragingen invloed hebben op hoe ik ervaren wordt, waarom ik die gedragingen doe, en ook hoe ik eventueel voor- en achteraf kan corrigeren.'

 • ‘Steun, reflectie en afstand nemen’

 • ‘Actuele knelpunten bespreken in persoonlijke gesprekken'

 • 'zeer nuttige ondersteuning ten tijde van de reorganisatie’

aansprekende aspecten van het coachtraject:

 • 'De feedback op handelen, op competenties'

 • 'Doorvragen en reflectie'

 • 'Duidelijke wijze van communiceren, goed luisteren, verbanden leggen tussen inhoud en proces (meedenken maar ook standpunt innemen zonder ‘opdringerigheid’)'

 • 'Het toepasselijk inzetten van diverse modellen en de praktische vertaling daarvan.'

 • 'Reflectie op ervaringen / voorbeelden uit de praktijk.'

de coach :

 • 'Uitstekend in staat om te coachen op het snijvlak van proces en (complexe) inhoud'

 • 'Professionele coach met een goede professionele achtergrond, maar ook persoonlijk en doelgericht'

 • 'De coach kan zich snel verplaatsen in mijn specifieke werkomgeving'

 • 'Een zeer toegankelijke coach, waarbij het niet veel moeite kost jezelf open te stellen'

 • 'Open en eerlijke communicatie'

 • 'Kritisch, helder en professioneel'