De coachaanpak

In een coachrelatie werk je vanuit rust en reflectie aan persoonlijke vraagstukken en leerdoelen. Aandacht is een zeer werkzame ingrediënt voor het vinden van inzichten en oplossingen. Reflectie op jezelf, op je situatie, je professionele rol en de context waarbinnen je deze vorm geeft staan centraal. Mijn ervaring is dat in een coachsessie het eigen reflectieproces, de dialoog die je als het ware met jezelf voert , verstaanbaar en bewust wordt gemaakt waardoor het vermogen om er als observant naar te kijken wordt versterkt.

Deze positie van het ‘observerende zelf ’ is van grote waarde om vanuit een neutraal perspectief, zonder oordeel of directe oplossing te kunnen kijken naar de voelende, handelende en denkende persoon in onszelf. Met compassie en om het perspectief op jezelf en je eigen leven te vergroten.

De inzichten die dit oplevert zijn de antwoorden waarmee je aan de slag kunt. Op je eigen authentieke wijze en vanuit je eigen bron. Deze aanpak schetst het motto waar ik in geloof en die coaching uniek maakt: 'voeden uit eigen bron'.

Coachbenadering

In mijn aanpak hanteer en combineer ik methodieken uit de oplossingsgerichte en de psychodynamische coachbenadering en uit de cognitieve gedragsbenadering . Mijn stijl is eclectisch en associatief, ik zet methodieken en technieken in die aansluiten bij de persoon van de coachee en bij het vraagstuk. Coachmethoden en technieken zijn een middel, nooit een doel op zich. Het gaat erom je een nieuw perspectief te bieden en mogelijkheden te verruimen . Methodieken lopen uiteen van:

  • bewustwording van patronen in denken, voelen en doen

  • oefeningen om je gedachten te analyseren en effectief te maken

  • korte simulaties om vaardigheid te oefenen

  • uiteenrafelen van belemmerende patronen om je handelingsperspectief te verruimen

  • reflectie en bewustwording ontwikkelen die tot helpende inzichten en keuzes leidt.

Afhankelijk van de thema’s die spelen kunnen verschillende methoden en testen ingezet worden om het inzicht in de persoonlijkheidsaspecten, kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en vaardigheden te vergroten. Daarnaast kunnen wetenschappelijk onderbouwde psychologische testen zoals een BIG6 persoonlijkheidstest, een beroeps en activiteiteninteressetest, test naar (werk)waarden, motivatie en leerstijlentest en een capaciteitentest worden afgenomen. De licentie met NOA stelt me ertoe in staat deze tegen een geringe meerprijs aan te bieden.

Mijn ervaring als organisatieadviseur en assessment psycholoog stelt me in staat snel zicht te hebben op de context van de (klant)organisatie en de match met jouw kwaliteiten en talenten .

Onbevangen aanschouwen zonder vaststaande norm of conventie en zien wat aanwezig is; dat is de grondhouding waarmee ik probeer mensen en organisaties te kijken. Vanuit die positie kan ik mens of organisatie inspireren om op te treden vanuit eigen drijfveren en waarden.
Als individuele authenticiteit spreekt, is dat zondermeer overtuigend. Wijsheid is niet verbonden aan rang of stand. Wel aan de moed om jezelf vragen te stellen en aan de ontvankelijkheid de antwoorden serieus te nemen. Zodat je van daaruit je richting kunt bepalen bij wat je doet, waar en met wie je ook bent.