Inspiratie Coaching

Een inspirerende quote voor mij is die van Carl Rogers:

The most personal, is the most universal.

Dat vind ik een prachtige uitspraak omdat ik die als zeer waar ervaar en er saamhorigheid, relativering en nederigheid uit spreekt.


Zelfhulpboeken

Op zoek naar een zelfhulpboek en kun je daar wel wat keuzehulp bij gebruiken? Kijk eens op de website beste hulpboek waaraan ik verschillende bijdragen heb geleverd. Mijn meest recente beoordeling betreft het boek De gelukkige Piekeraar van Bart Verkuil. De boeken worden gerecenseerd door psychologen, het initiatief is ook opgepikt door het NI.


Een video over de essentie van coaching.