NL Leert Door, gratis ontwikkeladvies

De Corona crisis heeft de arbeidsmarkt op zijn kop gezet. Om werknemers die hierdoor getroffen zijn in hun huidige of toekomstige arbeidsmarktpositie tegemoet te komen lanceert de overheid per 1 december voor de 2e maal een tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door. Ik ondersteun deze regeling van harte en zet me graag in om je (gratis) op weg te helpen met een gedegen ontwikkelingsadvies , je kunt je nu al aanmelden. Lees hier meer, wacht niet te lang!

Ik voldoe aan de voorwaarden die gesteld worden aan de loopbaanadviseur die je kunt inschakelen voor je ontwikkeladvies. Dit traject kun je kosteloos bij mij aanvragen en bestaat uit:

  • Een individuele arbeidsmarktscan die jouw kansrijke opties op de arbeidsmarkt in kaart brengt;

  • Een kennismaking en 3 coachgesprekken waarin je ondersteund, begeleid en gestimuleerd wordt je loopbaan opnieuw vorm te geven. Het resultaat is dat je zicht te krijgt op aantrekkelijke matches tussen jouw motivatie, competenties en persoonlijkheid en de opties die de arbeidsmarkt je biedt. Je werkt dit uit in een concreet plan waarmee je direct aan de slag kunt;

  • Je eigen ontwikkelplan waarmee je een nieuwe start op de arbeidsmarkt gaat maken;

  • Een bevestiging van de gedane inspanning en een ondertekende prestatieverklaring.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek of we tot een effectieve samenwerking kunnen komen. Wacht niet te lang , de regeling kent een maximum aantal deelnemers. Wie het eerst komt, wordt het eerst geholpen .


Wat is wijsheid....

Wijsheid is niet verbonden aan rang of stand. Wel aan de moed om jezelf vragen te stellen en aan de ontvankelijkheid de antwoorden serieus te nemen. Zodat je van daaruit je richting kunt bepalen bij wat je doet, waar en met wie je ook bent. Lees meer over mijn aanpak .

NL leert door de subsidieregeling.

In onderstaand citaat lees je in het kort wat het doel en de doelgroep van de regeling is:

  • De regeling NL leert door biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit geldt niet alleen voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben: iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. (bron: Rijksoverheid.nl)

Er is inmiddels een vervolg op de regeling aangekondigd die later wordt uitgewerkt, zie hieronder:

  • Vanaf later in het najaar van 2020 is het mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Opleiders kunnen de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling NL leert door. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt.(bron: rijksoverheid)